Một Ngày Với IDLE Toying

Trang này để giúp người mới sử dụng Python, những người có thể cảm thấy một chút mất phương hướng. Một câu hỏi có thể đặt ra là: Ok, chúng ta đã cài đặt Python ... ummm... ummm ...bây giờ làm gì?

Có thể tốt để có một hướng dẫn "bằng hình ảnh" để giảm bớt những lo lắng ban đầu. Đó là những gì trang này làm. Kế hoạch là đi qua từng phần nhỏ với IDLE: Môi Trường Phát Triển Tích Hợp. IDLE được thiết kế để cung cấp một cách đơn giản để khám phá ngôn ngữ Python. Trong phần này, tôi sẽ thực hiện một vài lỗi dò dẫm, chỉ để chỉ ra những gì có thể xảy ra, khi mọi thứ không đi đúng.

Nói thêm, đây là một tài liệu trực tuyến. Nếu bạn có bất cứ đề nghị gì, hoặc nếu bạn muốn sửa chữa hoặc cải tiến, xin vui lòng email tại dyoo@hkn.eecs.berkeley.edu. Nhớ là: đừng quên rằng có một nguồn tài liệu lớn trong Python Tutor hộp thư chung: chúng ta là một nhóm của những người muốn chỉ cho nhau điều thú vị trong Python. Chúng ta cùng nhau học, vì vậy hãy tự nhiên đăng ký và tham gia với chúng tôi.

Thay đổiOk, Hãy giả định rằng chúng ta đã cài đặt Python. (Nếu không, chúng ta có thể truy cập vào: http://python.org và tải về Python Interpreter gần đây nhất. Trong bài viết này, đó là Python 2.4) Điều đầu tiên chúng ta muốn làm là bắt đầu chạy nó! Chúng ta có thể làm điều này bằng cách mở IDLE, trong Start Menu theo nhóm PythonChúng ta sẽ thấy một cửa sổ mới rất đẹp mở ra:

Đây là cửa sổ chính để IDLE, và những gì chúng ta thấy ngay bây giờ được gọi là "phiên dịch" cửa sổ. Phiên dịch cho phép chúng tôi để nhập lệnh trực tiếp vào Python, và ngay sau khi chúng ta nhập vào một lệnh, Python sẽ thực hiện nó và đưa ra kết quả lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng cửa sổ này thông dịch rất nhiều khi chúng ta khám phá Python: nó rất tốt vì chúng ta nhận được kết quả của chúng ngay lập tức. Nếu nó giúp, chúng ta có thể nghĩ nó như một máy tính rất mạnh mẽ.Hãy thử một cái gì đó ngay bây giờ! Theo truyền thống, chúng ta hãy để Python nói những lời bất tử, "Hello World".

Những dấu hiệu '>>>' động như nhắc nhở cho chúng ta: Python đã sẵn sàng để đọc trong một lệnh. Ngoài ra, chúng ta nhận thấy rằng khi chúng ta nhập vào lệnh, Python sẽ cho chúng ta kết quả của nó ngay lập tức.Ok, điều này có vẻ khá đơn giản. Hãy thử thêm vài lệnh. Nếu chúng ta nhìn dưới đây:

chúng ta sẽ thấy kết quả của việc chạy một số lệnh khác. Đừng lo lắng quá nhiều về hiểu biết các quy tắc chính xác cho việc thực hiện các chương trình: ý tưởng là chúng ta có thể thử nghiệm với Python bằng cách gõ lệnh. Nếu thử không được, sau đó chúng ta có thể sửa sai, và thử lại.

Nếu bạn đã đến đây, bây giờ bạn có đủ hiểu biết để bắt đầu với Python!. mở một trong những hướng dẫn từ Python For Beginners trang web, và bắt đầu khám phá với người phiên dịch. Không có giới hạn thời gian ở đây. *Cười*Bây giờ chúng ta đã làm nhiều, chúng ta có thể hỏi: Ok, hay đây, nhưng nếu chúng ta đóng Python và khởi động nó lên một lần nữa, làm thế nào để các máy tính nhớ những gì chúng ta đã gõ?

Giải pháp có một chút tinh tế: chúng ta có thể không trực tiếp lưu những gì trên cửa sổ thông dịch, bởi vì nó sẽ bao gồm cả các lệnh của chúng ta và kết quả phản hồi của hệ thống. Những gì chúng ta muốn là làm một tập tin, với chỉ có lệnh của riêng chúng ta, và để có thể lưu tập tin như là một tài liệu. Sau này chúng ta có thể mở tập tin đó và "chạy" Python trên nó, chúng ta tiết kiệm thời gian của việc gõ lại toàn bộ điều trên một lần nữa.

Hãy thử. Trước tiên, hãy bắt đầu với một phần bằng cách mở ra một cửa sổ mới.

Đây là kết quả của lệnh:

Chúng ta nhận thấy rằng không có gì trong cửa sổ mới. Điều này có nghĩa là các tập tin này là hoàn toàn cho các lệnh của chúng ta: Python sẽ không xen vào khi chúng ta nhập vào chương trình, cho đến khi chúng ta cho nó vào. Tôi gọi đây là "Chương trình" cửa sổ, để phân biệt nó với từ cửa sổ thông dịch.Những gì chúng ta đã muốn làm trước đây lưu giữ những gì chúng ta đã làm trên cửa sổ thông dịch. Hãy làm điều đó bằng cách gõ (hoặc copy / paste) các lệnh vào cửa sổ chương trình của chúng ta.

Ok, chúng ta đang thực hiện với việc sao chép và dán. Một điều quan trọng cần ghi nhận là chúng ta đang thận trọng để thoát khỏi những ">>>" nhắc nhở vì không thực sự là một phần của chương trình của chúng tôi. Chương trình dịch sử dụng chúng chỉ để nói cho chúng ta rằng chúng ta đang ở phiên dịch, nhưng bây giờ chúng ta đang chỉnh sửa trong một file riêng biệt, chúng ta có thể loại phần mà chương trình dịch giới thiệu.Hãy lưu tập tin ngay bây giờ. Lệnh Save nằm dưới File:Bây giờ chúng ta đã lưu chương trình, làm thế nào để chúng ta chạy chương trình? Nếu chúng ta nhìn vào các menu trên cửa sổ chương trình của chúng ta,

chúng ta sẽ thấy có một phần chọn đơn mục để "Run Module", và đó là những gì chúng tôi sẽ làm. Những gì chúng tôi muốn thấy là Python chạy thông qua các chương trình, và hiển thị kết quả của nó trong cửa sổ thông dịch.

Tuy nhiên, có một điều cần ghi nhận là tôi đã thực hiện một lỗi đánh máy: Tôi không hoàn toàn sao chép chính xác những gì tôi đã nhập vào trong cửa sổ thông dịch trước. Điều gì ảnh hưởng đến việc này?

Ooops. Dưới đây là một ví dụ của những gì Python gọi là một "lỗi cú pháp". Python thấy rằng chúng ta đã thực hiện một lỗi đánh máy, và cảnh báo chúng ta để có một cái nhìn gần hơn chương trình của chúng ta. Các nhà thiết kế của Python cảm thấy rằng có hệ thống chỉ ra lỗi là tốt hơn so với cố gắng đoán chương trình có nghĩa gì. Đó là ý tưởng của minh bạch so với tuyệt đối. Có những quy tắc nhất định mà Python sau đó xem xét những gì tốt và những gì trông đáng nghi ngờ. Như khi chúng ta nói ngôn ngữ, chúng tôi sẽ nhận thấy một cảm giác về những quy tắc này. Và nếu bạn đang cảm thấy nghi ngờ, có, điều này giống như ngữ pháp. *Cười*

Python thường có đủ khả năng để hướng dẫn chúng tôi giải quyết vấn đề, và trong trường hợp này, nó chỉ chúng ta rằng chúng ta quên đặt một cái gì đó ở cuối dòng này. Trong trường hợp này, chúng ta cần thêm một hai dấu gạch("). Bây giờ hãy thêm vào.Ok, hãy cho rằng chúng ta xóa xong lỗi ngớ ngẩn đó. Hãy thử chạy lại chương trình.

Một trở ngại khác, nhưng không phải là phức tạp, chỉ là ngớ ngẩn. Một điều mà có thể chúng ta mất cảnh giác là IDLE muốn chúng ta lưu các cửa sổ chương trình trước khi chạy chúng, đây là một giao diện người sử dụng vấn đề làm cho chắc chắn rằng chúng tôi lưu lại phần đã làm trước khi chúng tôi bắt đầu chạy chương trình.

(Lưu ý: Câu trên đây có thể là lỗi thời; đã có nhiều người kêu gọi thay đổi cách thể hiện này của IDLE . Chúng ta hy vọng rằng phiên bản đang phát triển của IDLE không đưa ra thông báo lỗi này nữa..)

Người ta nói rằng, lần thứ ba là của sự quyến rủ, vì vậy hãy thử chạy lại. Hy vọng rằng, nó sẽ chạy tốt bây giờ.Khi chúng ta làm việc với Python, chúng ta sẽ tìm thấy chính mình "chuyển đổi chế độ" giữa các cửa sổ thông dịch và cửa sổ chương trình. Lý do cho điều này là bởi vì chúng ta có thể sử dụng phiên dịch như thể nó là một phòng thí nghiệm nhỏ và thử nghiệm các chương trình nhỏ. Sau khi chúng ta hài lòng (hoặc khi chúng ta đã mệt mỏi), chúng ta có thể lưu những gì đã học được vào một file chương trình.

Điều này, tất nhiên là với giả định rằng chúng ta có thể chạy các file sau này. Thật là một điều ngớ ngẩn nếu lưu giữ một chương trình, và không thể chạy nó sau đó. Hãy trình bày điều này, và sau đó dừng lại cho ngày hôm nay. Tôi sẽ đóng cửa tất cả mọi thứ trong IDLE, và bắt đầu từ đầu.

Chúng ta sẽ tìm thấy Open trong phần File:

và nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ thấy một cửa sổ chương trình mới mở ra:

với chương trình cũ của chúng ta. Chúng ta làm đươc việc! Chúng ta có thể lưu lại phần cũ và mở nó lên sau đó. Nó không quá to lớn, nhưng nó là rất quan trọng đối với người muốn làm việc với Python trong hơn một ngày. *Cười*

Điều này là khá nhiều so với tất cả những gì chúng ta cần biết về IDLE để làm những điều thú vị. Hướng dẫn này đã bỏ qua rất nhiều thứ về IDLE: IDLE có chức năng nhiều hơn là một một chương trình biên soạn, nhưng phải mất nhiều thời gian để khám phá tất cả các tính năng của nó, vì vậy chúng ta hãy tạm dừng lại ở đây. Có một Tài liệu IDLE giải thích sử dụng IDLE bật cao, cho những người có sự tò mò vô độ. Một lần nữa, nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng vào Python Tutor danh sách, thường có một người nào đó sẳn sàng trò chuyện với bạn về Python. Rất vui, và tôi hy vọng điều này hữu ích!

Trở lại trang Python cá nhân của tôi..